Hradiště Hrádek u Libochovan

Hrádecké hradiště se nachází na strategické poloze nad východním břehem Labe v České bráně je znám archeologické obci již po dvě století. V odborné literatuře je poměrně často uváděn jako velmi významná lokalita.

Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

Od 4. září 2017 prováděli archeologové Muzea města Ústí nad Labem záchranný archeologický výzkum na pravěké polykulturní lokalitě na katastru zaniklé obce Hrbovice na Ústecku.

Na katastru obce Otaslavice se nachází Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny.

Na katastru obce Otaslavice se nachází Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny.

Lokalita U Vodojemu - V roce 2016 zde proběhl záchranný archeologický výzkum. Na prozkoumané ploše byly nalezeny sídlištní a pohřební komponenty.

Tovačov - pravěké nálezy

Záchranný výzkum v blízkosti kostela sv. Václava probíhající v roce 2017 poskytl badatelům důkazy o pravěkém osídlení.

Brandýs nad Labem - ulice Zápská

V roce 2015 Před výstavbou nákupního centra Kaufland na podzim roku 2015 byl proveden záchranný archeologický výzkum - období neolitu, doby bronzové.

V roce 2016 zde proběhly dva záchranné archeologické výzkumy.

Archeologové v bývalém areálu Vlněny v Brně se prokopali až ke keltskému sídlišti. Výzkum probíhá od listopadu 2016.