Lokace: Okres: Kolín, Středočeský kraj,eneolit, halštat, Keltové,doba římská