Archeologové v místě budoucího obchvatu Doudleb nad Orlicí na Rychnovsku nalezli sídliště ze starší doby železné.

Skalice - mohyla

Nález mohyly o průměru až 20 metrů. Zřejmě hrob knížete s vozem a luxusními předměty.

Hradenín	- mohyla

Tělo zemřelého muže leželo na korbě čtyřkolového vozu a na krku měl torques.

Víchov - nález bronzových náramků

Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov
Datování: pozdní halštat HaD3

Plzeň-Křimice - Tlumená ulice

Při záchranném archeologickém výzkumu při nové výstavbě v Tlumené ulici, Plzeň-Křimice byly zachyceny čtyři zahloubené objekty ze dvou období - dvě větší sídlištní jámy LTC a jeden až dva hroby HaB.

Červené Poříčí - mohyla

Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské.

Hradiště Hrádek u Libochovan

Hrádecké hradiště se nachází na strategické poloze nad východním břehem Labe v České bráně je znám archeologické obci již po dvě století. V odborné literatuře je poměrně často uváděn jako velmi významná lokalita.

Lovosice - nález vozu

Při výzkumu u rozestavěné haly v průmyslové zóně bylo objeveno již dvacet hrobů. A ten dvacátý obsahoval pozůstatky čtyřkolového vozu z starší doby železné (7. století př. naším letopočtem).

Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

Od 4. září 2017 prováděli archeologové Muzea města Ústí nad Labem záchranný archeologický výzkum na pravěké polykulturní lokalitě na katastru zaniklé obce Hrbovice na Ústecku.

Podkategorie

Pravěk - Doba kamenná

Doba kamenná, Paleolit

Doba kamenná - Neolit

Doba kamenná - Eneolit

Doba bronzová

Doba železná

Doba železná - Halštat