Keltoi 1994-2017

keltKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

1.4.2 Kopí nebo oštěpy

Kopí nebo oštěpy jsou další součást výzbroje bojovníka.

Listy různých tvarů a velikostí jsou nasazeny na ratišti, jehož délku jsme schopni rekonstruovat při neporušené nálezové situaci v hrobě na základě vzdálenosti listu a botky kopí na spodní části ratiště. V některých případech uložení těchto kovových částí svědčí o tom, že ratiště bylo přelomeno - důvodem může být skutečnost, že svou délkou přesahovalo délku hrobové jámy, ale i to, že (zvláště v mladším období) se zbraně do hrobů ukládaly znehodnocené (např. zprohýbaný meč z Kobylnic, nadvakrát zcela ohnutý meč z Ponětovic nebo zlomený list kopí ze Sivic).Výzdobné motivy na bronzových nýtech železných listů kopí, Holubice, Nemilany
PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Kopí , J. Čižmářová

Odběr novinek