Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 34 výsledků.

  Výstavka nových přírůstků

  ... střední až mladší doby bronzové, spony z doby římské, či dokonce minci římského císaře Commoda z konce 2. století našeho letopočtu. Termín akce: 1. 1. 2018 až 30. 12. 2018 Podrobnosti na stránkách ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... římské početné zboží (běžná keramika i terra sigillata, spony ad.). Hlavním exportním centrem a místem nejdůležitějších trhů a překladišť pro naddunajské Germány bylo Carnuntum. Pro moravské území má také ...

  La Tène (CH)

  ... kterou nazýváme dobou laténskou (cca 500 př. n. l. - 0). První nálezy (železné meče, nářadí, spony aj.) odtud byly získány kolem poloviny 19. století při bagrování dna jezera. Při poklesu vody v kruté ...

  Hořovičky - mohyla

  ... Zaznamenáno nebylo místo nálezu zlatem plátované spony a dalšího předmětu ve tvaru stylizovaného květu. Faléry z koňského postroje mohly být dovezeny z Porýní. Literatura: Jičínský, Z. 1863: Zprávy ...

  1.1.3 Průnik uměleckých stylů

  Průnik časně laténské uměleckého stylu do Čech. Inspiračními oblastmi jsou např. oblast Marny, stř. Porýní a severní Itálie. Projevilo se to především u výzdob: maskovité spony sekáče pseudoantropomorfní ...

  6.15.5 Birituální hroby

  ... kamenným závalem (Tišice) hroby s ohrazením či bez ohrazení: kruhové nebo čtvercové (Černouček, Uhy) analogie: východní Francie výbava: osobní předměty - spony, zápony, kruhový šperk, militária     ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  ... doby římské. Zajímavým nálezem byl například bronzový knoflík z římské vojenské cibulovité spony. Pod vedením odborníka na dobu římskou a dobu stěhování národů Eduarda Droberjara prozkoumávali lokalitu ...

  Nová Role - bronzový poklad

  ... doby bronzové (před rok 1000 před Kristem) a provedli na místě revizní výzkum. Na základě výzkumu se unikátní bronzový depot doplnil na konečných 18 předmětů, čítajících náramky, spony, faléry, nápažníky ...

  Hradecko - Nález římských mincí

  ... spolupracovníci Muzea východních Čech v Hradci Králové. Společně s mincemi se v hlíně povalovaly i bronzové spony a další předměty z laténského a římského období. S největší pravděpodobností pocházejí ...

  Plotiště - nález hutní pece

  ... které poskytly velice bohatou kolekci keramického materiálu, ale také bronzovou sponu. Spony z časné doby římské ve východních Čechách patří pro svůj malý počet k obzvláště cenným nálezům. Z jednoho z ...

  Kšice - Mohylové pohřebiště

  ... zlomek maskovité spony – mužská hlava s vousy a přilbou. V prostoru mezi mohylami byly odkryty také dva ploché hroby, z nichž jeden s bronzovým nožem z pozdní doby bronzové. V roce 1948 prozkoumal Archeologický ...

  Soběsuky - germánská spona

  ... dřevěnou konstrukcí. Vedle lebky (původně v drdolu) byla umístěna vlasová jehlice s košíčkovou hlavicí z jemného drátku. Šaty na obou ramenech spínaly honosné stříbrné štítkové spony plátované zlatým plechem ...

  Lahošť - nález kotle

  ... rozchvácena) - spony, náramky (3. st. př. n. l.). Při rekonstrukci léčivého, 25-38 st. C teplého pramene v roce 1882 byl v hloubce 6 m ve skalní trhlině ve stěně vřídla pod nánosem bahna naalezen překocený ...

  3.07.3 Výroba železa - hutnictví

  ... se poté vyráběli zbraně (např. meče, oštěpy, kopí), nástroje (např. sekery, pily, nebozezy, dláta) i šperky (náramky, či spony). Fotogalerie:  ...

  3.07 Železo

  ... nástroje byly v této době běžně dostupnou komoditou. Železné byly i některé ozdoby jako například spony či zápony na opasky. K výrobě železa bylo nejprve za potřebí získat základní suroviny - železnou ...

  Olomouc

  ...  Roku 1938 byl publikován ojedinělý nález bronzové terčovité prolamované spony ve tvaru svastiky, která měla být nalezena na katastru Slavonína u řeky Moravy. Tento typ spony je datován od poloviny 2. ...

  Hutnění železa v době laténské

  ... nástroje byly v této době běžně dostupnou komoditou. Železné byly i některé ozdoby jako například spony či zápony na opasky. K výrobě železa bylo nejprve za potřebí získat základní suroviny - železnou ...

  Bona - bašta Bójů, 3. díl

  ... se dají rozlišit významné nové prvky oblečení (spony, náramky) a zbroje, skládající se z železného meče, helmy a kopí. Existuje jen velmi málo důkazů spadajících do období stěhování a prvního osídlení ...

  Doba bronzová

  ... spinadla - spony, dále nože, srpy. V tomto období se již jednotlivě objevují importy drobných železných předmětů (kroužky, tyčinky). V pozdní době bronzové dochází k vyčerpání dostupných zdrojů surovin ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo