Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 48 výsledků.

  Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

  ... kde má v mírném svahu nad Ždírnickým potokem v budoucnu vyrůst nová skladovací hala, bylo po skrývkách ornice zjištěno rozsáhlé pravěké sídliště a menší kostrové pohřebiště z pozdní doby kamenné (eneolitu) ...

  Otaslavice - Hradiště Obrova noha

  Na katastru obce Otaslavice se nachází Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny. Areál opevněného výšinného sídliště z mladší a pozdní doby kamenné je prohlášen za kulturní památku. Později osídlen ...

  Holasovice - Loděnice objev kultury Chłopice-Veselé

  Při výzkumu 2017-8 stavby protipovodňové nádrže (Holasovice - místní část Loděnice) našli zachované sídliště a pohřebiště staré přibližně 4000 let z kultury Chlopice-Veselé. Archeologům se na místě ...

  Příšovice - Žárové pohřebiště Na Cecilce

  ... Kupodivu nebyly narušeny ani hlubokou orbou ani kořenovým systémem lesa. Samotná vesnice z doby bronzové nedaleko pohřebiště je zastíněna významným objevem neolitického dílenského sídliště kultury s vypíchanou ...

  Plav - Mohylové pohřebiště

  ... Kultovní lokalita, jedna z nejhezčích a nejlépe zachycených. V okolí, v Erhartově pískovně, by mohlo být sídliště," dodal Zavřel, který během čtyřicetileté praxe kopal čtyři mohylníky. Polovina nálezů ...

  Tuněchody v laténu

  Tuněchody (okr. Chrudim) - sídliště Keltů ze 3.-1. století př. n. l.  ...

  2.1.1 Osady

  Malá sídliště - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi Zástavba:  nadzemní kůlové, hrázděné a srubové domy, menší kůlové stavby (seníky, špejchary), polozemnice, přestřešené ...

  2.2.1 Dvorce

  Malá sídliště - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi, nazývaná dvorce, plocha řádově desetin hektaru. Zástavba:  nadzemní kůlové, hrázděné a srubové domy, menší kůlové stavby ...

  2.1 Sídliště nehrazená (neopevněná) ...

  Sídliště (sídla) nehrazená rozdělujeme podle velikosti • sídliště velká - se 2-9(?) usedlostmi - dvorci, nazývaná vesnice (možná Ceasarovými vici) - plocha řádově několika hektarů, shlukově uspořádaný ...

  2.2 Sídliště hrazená (opevněná) ...

  Nenáročně opevněná, většinou jen palisádou, jednoduchý vchod Panský dvůr (Herrenhof): mimořádné aktivity, půdorys blízký čtverci, žlab po palisádě, plocha řádově okolo 2000 čtverečních metrů; specifická ...

  Gabréta = Šumava?

  ... 2012: Horské laténské sídliště na Šumavě. Prášily – Sklářské údolí, okr. Kla-tovy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 97–117. Dobiáš, J. 1964: Dějiny československého území před vystoupením Sl ...

  Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?

  ... dioramat a kresebných rekonstrukcí rituálního pohřbu zemřelé ženy z pozdní doby kamenné, jejího obličeje, opevněného sídliště a obydlí do doby před více než pěti tisíciletími. Přerovští muzejníci díky ...

  Přerov - Archeologie Přerovska

  ... přerovského regionu (včetně známého sídliště “lovců mamutů” v Předmostí u Přerova) od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku na přelomu 15. a 16. století. Přerovská ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  Průzkum pohřebiště z 2. století a germánského sídliště ze 4. století našeho letopočtu. Během celého výzkumu bylo nalezeno přes třicet žárových hrobů ze starší doby římské a základy dvorce z pozdní ...

  Archeopark v Chotěbuzi znovuotevřen

  ... a středověkých památek Těšínského Slezska, která je rekonstrukcí slovanského sídliště z poloviny 8. až 11. století, se po dvouleté pauze 30. dubna 2016 opět otevírá veřejnosti. „Ve vstupní budově jsou ...

  Hosty - laténské sídliště ...

  Nejvýznamnější nálezem je jistě ucho konvice se znázorněním akrobata. Buď traktorista s utajovaným jménem vyoral, nebo archeologický lupič s detektorem před pár lety získal na poli nebo v přilehlém ...

  Uničov - nález studny

  ... vypadala okolní krajina,“ popsal Kalábek. Pravěké sídliště zřejmě mělo rozlohu několik hektarů Ve studni archeologové objevili rovněž celou keramickou nádobu a střepy. Na pozůstatky nádob a také na zbytky ...

  Hradecko - Nález římských mincí

  ... si ročně přišel na 150 denárů. Soubor obsahuje i mince tohoto císaře,“ pokračuje Horník. Místo nálezu: germánské sídliště Doba římská se v Česku datuje od 50. nebo 30. let před naším letopočtem až do ...

  1.2 Kde je Boiohaemum?

  ... ají mluvit o sídlech Bóju kdekoli v jižní části Německa, kam kladou kmen keltských Vindeliků. Existenci oppida nebo sídliště Boiodurum v dnešním Pasove na Dunaji vysvětlují nikoli přítomností Bóju,ale výkl ...

  Plotiště - nález hutní pece

  ... po pěti letech byl na tomto místě zahájen další archeologický průzkum, který odkryl téměř 100 dalších archeologických situací. Vyjma tří hrobů lužické kultury souvisejí zbylé objekty s germánským sídlištěm. ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo