Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 10 výsledků.

  Radovesice v laténu

  Radovesice (podle Waldhausera et al 1993) HD2,3 – LTD (6 fází), 5 ha, 492 obj. (polozemnice, nadzem. stavby, pece, zásobní jámy, hliníky) Radovesice 5. Plán úplně archeologicky prozkoumané vesnice ...

  2.1 Sídliště nehrazená (neopevněná)

  ... objektů polohy do cca 500 m n. m. rovinaté polohy, terasy do cca 300 m od zdroje vody příhodné půdní podmínky Příklady: Hostomice, Předměřice n. L., Dobev, Praha-Hloubětín, atd. Radovesice (podle ...

  6.15.5 Birituální hroby

  ... resp. ojedinělé mělké žárové jámové hroby v areálu kostrového pohřebiště, např. Radovesice z konce 3. století př. n. l. Hroby LT A biritualita, nárůst počtu kosterních hrobů!!! kostrové hroby někdy s ...

  6.03 Kult hlav

  ... Radovesice (Teplice), Tuchoměřice (Praha-západ). Lebka nalezená v prostoru brány na oppidu Závist zřejmě zdobila konstrukci brány.  ...

  Radovesice Libochovice

  Lokace: Libochovice Okres: Litoměřice, Ústecký kraj,Keltové,doba římská

  Radovesice

  Lokace: Okres: Teplice, Ústecký kraj,halštat, Keltové

  3.05.5 Pece na výpal keramiky

  ... patrně hlavní důvody, proč se tento typ pece u Keltů tak rychle a tak masově rozšířil. Dochované objekty: Čechy- Bílina, Brčekoly, Cerhýnky, Dolní Břežany, Hořany, Lhotka nad Labem, Lovosice, Radovesice, ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Hrob, pohřebiště

  ... a se objevuje anomálie v podobě kamenu v hrobové jámě, odchylky od výše stanovených norem poměrně vzácné, např. pohřby skrčené, na briše (Radovesice) nebo znehodnocené předměty hrobových výbav (Sulejovice ...

  Waldhauser Jiří - životní jubileum

  ... o aktuální dokumentační zásahy, jichž provedl mnoho stovek a k nimž vypracovává v muzeích archivované nálezové zprávy. Téměř všechny déle trvající terénní výzkumy a projekty (např. Radovesice) publikov ...

  Gabreta (Německo)

  ... mi zvířaty. Dům 5 (Polozemnice): Tato pozdně halštatská/ raně laténská stavba (6./5. st. Př. Kr.) byla zhotovena podle nálezu Radovesice (ČR), objekt č. 440. Tento typ stavby nazvaný polozemnice, zemni ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo