Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 25 výsledků.

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... (opět na dunajském pravobřeží) a severního Chorvatska. Původní keltské obyvatelstvo (na severu a západě) a ilyrské skupiny (na jihu) byly romanizovány. Provincií se stala po úplném obsazení římskými legiemi ...

  Hradecko - Nález římských mincí

  ... mince v oběhu nebyly. „Celkový počet nalezených mincí je 103 včetně jedné keltské. Římské mince jsou pozdně republikánské. Ražby většiny mincí patří Caesarovi a některé i římskému císaři Augustovi (vládl ...

  1.2 Keltské kmeny - Bójové ...

  ... il keltské kmeny Galatů, porazil pontského krále Mithíadéta V. Velkého, aby posléze po roce 66 př. n. l., již pod římskou svrchovaností, zachoval původní organizaci nezávislých "kmenových kantonů". V sev ...

  1.2 Keltské kmeny - (Volkové)-Tektoságové ...

  ... ly proto regiony s keltským osídlením ve (středozápadních) Čechách, situované do nejbližší blízkosti nekeltského (germánského) osídlení střední Evropy - z čehož bývá odvozováno jejich "druhé", právě z germáns ...

  1.2 Keltské kmeny ...

  Keltské kmeny ve starověku a pravěku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů a souhrně představovaly tzv. laténskou kulturu (6.-1.st. ...

  Keltský telegraf 23. března 2013

  ...  Co je to Keltský telegraf? Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ...

  Bauerová, Anna: Stradona

  ... jsou keltské Čechy, latinsky Bohemia, kde vrcholí ničivá válka mezi bójskými kmeny, a jedním z posledních oppid, které odolává zkáze, je Stradona. Na nejvyšší terase města žije ve velkém dvorci rozvětvená ...

  Bona - bašta Bójů, 2. díl

  ... vlastně obecné označení velehor, který pochází z keltského výrazu „alp“, což znamená „vysoké horstvo“. Belovesus, který celý přesun zahájil, měl s sebou pouze Insubry, kteří byli v Itálii první. Když ...

  Bona - bašta Bójů, 3. díl

  ... východ se dotýkalo starobylé cesty Utis (Montone nebo Ronco Bidente) a směrem na sever dosahovalo až k Pádu. V boloňské oblasti způsobil příchod keltské populace změnu v uspořádání hospodářského systému, ...

  Bretaň a Praha za Keltů

  ... magickou jeskyni s obdivuhodnými transcendentními obrazy, které nedávno přenesl do další již "české" umělé jeskyně v Mostecké ulici v Praze, kde se jim obdivují desetitisíce návštěvníků. Na svátcích keltsk ...

  Obří hrad

  Místo plánované cesty do Dublinu se na den Sv. Patrika 17. března 2007 ocitám s rodinkou opět na samotě Bajerov v srdci Gabréty. Rozhodl jsem se ale přesto oslavit svátek keltského světce i zde. Nemohu-li ...

  5.4 Druidové | Historie druidské tradice 2

  Keltské kmeny byly na svém vrcholu rozmístěny od Irska na západě až po Turecko na východě. Mnoho z nich ale mělo v počátcích velmi odlišný systém uctívání a víry (kolem let 450 a starších - počátky formování ...

  Keltové ve Slezském zemském muzeu v Opavě

  Otevřená ve Slezském zemském muzeu v Opavě od 3. října do 31. prosince 2006. To, že již řadu let prožívá renesanci zájem o vše keltské - umění, mytologii, hudbu, není pro nás novinkou; kolik z těch, ...

  Marobud, markomanský král

  ... Marobud (též Marbod, Marobod, Maroboduus) pocházel z urozeného rodu markomanského kmene. Germánsky by keltské Maroboduos znělo Marabadvaz, tj. „v boji slavný". Marobudův původ je zahalen rouškou tajemství, ...

  1.1 Datování | Púchovská kultura

  ... avšak přejímali ve velké míře projevy keltské - či lépe řečeno laténské - kultury a nechávali se jí silně ovlivnit, což lze pozorovat především na zbraních, nástrojích a špercích. Na Moravě jsou známa ...

  1.2 Kdo jsme | Původ Keltů

  ... patrně jednak přelidnění, jednak touha po kořisti, očekávané ve vyspělých jižních oblastech, způsobila, že z této pravlasti expandovaly keltské kmeny do velké části Evropy. Dnes je doloženo, že pronikli ...

  6.06 Bohové | Esus

  ... h polovysokých bot sedí Merkurova zvířata, kozel a kohout. Příslušný votivní nápis však praví: "Apronios ieuru sosi Esu", "Apronius toto věnoval Esusovi". Zdroj: Sylvia a Paul F. Botheroydovi: Lexikon  ...

  Lexikon Archeologie

  ... štípaný nástroj sloužící k opracování kůží Dudlebové - slovanský kmen v jižních Čechách Duhovky - lidový název pro keltské mince Duchcovský poklad - votivní poklad nalezený v roce 1882, obětovaný podzemním ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ... závěsky, celé náhrdelníky - skleněné, jantarové, hliněné, zlaté, stříbrné, bronzové, různé tvary a motivy Kotinové - kmen keltského původu v hornatých oblastech Slovenska, časté spojení s Púchovskou kulturou ...

  1.1 Datování | Proč Keltové?

  ... keltské křesťanství. Tito potomci svatého Patrika a učeného mnicha Colombana cestovali celou Evropou a traduje se, že dcera jednoho z nich se stala koncem osmého století onou pověstnou papežkou Janou. ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo