Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 25 výsledků.

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... (opět na dunajském pravobřeží) a severního Chorvatska. Původní keltské obyvatelstvo (na severu a západě) a ilyrské skupiny (na jihu) byly romanizovány. Provincií se stala po úplném obsazení římskými legiemi ...

  Hradecko - Nález římských mincí

  ... mince v oběhu nebyly. „Celkový počet nalezených mincí je 103 včetně jedné keltské. Římské mince jsou pozdně republikánské. Ražby většiny mincí patří Caesarovi a některé i římskému císaři Augustovi (vládl ...

  1.2 Keltské kmeny - Bójové

  ... il keltské kmeny Galatů, porazil pontského krále Mithíadéta V. Velkého, aby posléze po roce 66 př. n. l., již pod římskou svrchovaností, zachoval původní organizaci nezávislých "kmenových kantonů". V sev ...

  1.2 Keltské kmeny - (Volkové)-Tektoságové

  ... ly proto regiony s keltským osídlením ve (středozápadních) Čechách, situované do nejbližší blízkosti nekeltského (germánského) osídlení střední Evropy - z čehož bývá odvozováno jejich "druhé", právě z germáns ...

  1.2 Keltské kmeny

  Keltské kmeny ve starověku a pravěku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů a souhrně představovaly tzv. laténskou kulturu (6.-1.st. ...

  Keltský telegraf 23. března 2013

  ...  Co je to Keltský telegraf? Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ...

  Bauerová, Anna: Stradona

  ... jsou keltské Čechy, latinsky Bohemia, kde vrcholí ničivá válka mezi bójskými kmeny, a jedním z posledních oppid, které odolává zkáze, je Stradona. Na nejvyšší terase města žije ve velkém dvorci rozvětvená ...

  Bona - bašta Bójů, 2. díl

  ... vlastně obecné označení velehor, který pochází z keltského výrazu „alp“, což znamená „vysoké horstvo“. Belovesus, který celý přesun zahájil, měl s sebou pouze Insubry, kteří byli v Itálii první. Když ...

  Bona - bašta Bójů, 3. díl

  ... východ se dotýkalo starobylé cesty Utis (Montone nebo Ronco Bidente) a směrem na sever dosahovalo až k Pádu. V boloňské oblasti způsobil příchod keltské populace změnu v uspořádání hospodářského systému, ...

  Bretaň a Praha za Keltů

  ... magickou jeskyni s obdivuhodnými transcendentními obrazy, které nedávno přenesl do další již "české" umělé jeskyně v Mostecké ulici v Praze, kde se jim obdivují desetitisíce návštěvníků. Na svátcích keltsk ...

  Obří hrad

  Místo plánované cesty do Dublinu se na den Sv. Patrika 17. března 2007 ocitám s rodinkou opět na samotě Bajerov v srdci Gabréty. Rozhodl jsem se ale přesto oslavit svátek keltského světce i zde. Nemohu-li ...

  5.4 Druidové | Historie druidské tradice 2

  Keltské kmeny byly na svém vrcholu rozmístěny od Irska na západě až po Turecko na východě. Mnoho z nich ale mělo v počátcích velmi odlišný systém uctívání a víry (kolem let 450 a starších - počátky formování ...

  Keltové ve Slezském zemském muzeu v Opavě

  Otevřená ve Slezském zemském muzeu v Opavě od 3. října do 31. prosince 2006. To, že již řadu let prožívá renesanci zájem o vše keltské - umění, mytologii, hudbu, není pro nás novinkou; kolik z těch, ...

  Marobud, markomanský král

  ... Marobud (též Marbod, Marobod, Maroboduus) pocházel z urozeného rodu markomanského kmene. Germánsky by keltské Maroboduos znělo Marabadvaz, tj. „v boji slavný". Marobudův původ je zahalen rouškou tajemství, ...

  1.1 Datování | Púchovská kultura

  ... avšak přejímali ve velké míře projevy keltské - či lépe řečeno laténské - kultury a nechávali se jí silně ovlivnit, což lze pozorovat především na zbraních, nástrojích a špercích. Na Moravě jsou známa ...

  1.2 Kdo jsme | Původ Keltů

  ... patrně jednak přelidnění, jednak touha po kořisti, očekávané ve vyspělých jižních oblastech, způsobila, že z této pravlasti expandovaly keltské kmeny do velké části Evropy. Dnes je doloženo, že pronikli ...

  6.06 Bohové | Esus

  ... h polovysokých bot sedí Merkurova zvířata, kozel a kohout. Příslušný votivní nápis však praví: "Apronios ieuru sosi Esu", "Apronius toto věnoval Esusovi". Zdroj: Sylvia a Paul F. Botheroydovi: Lexikon  ...

  Lexikon Archeologie

  ... štípaný nástroj sloužící k opracování kůží Dudlebové - slovanský kmen v jižních Čechách Duhovky - lidový název pro keltské mince Duchcovský poklad - votivní poklad nalezený v roce 1882, obětovaný podzemním ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ... závěsky, celé náhrdelníky - skleněné, jantarové, hliněné, zlaté, stříbrné, bronzové, různé tvary a motivy Kotinové - kmen keltského původu v hornatých oblastech Slovenska, časté spojení s Púchovskou kulturou ...

  1.1 Datování | Proč Keltové?

  ... keltské křesťanství. Tito potomci svatého Patrika a učeného mnicha Colombana cestovali celou Evropou a traduje se, že dcera jednoho z nich se stala koncem osmého století onou pověstnou papežkou Janou. ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo